Konum: Anasayfa » Genel » Aşure Günü Oruç Tutulur mu?

Aşure Günü Oruç Tutulur mu?

Aşure Günü Oruç Tutulur mu?

Aşure Günü Oruç Tutulur mu?

“Bu güne neden ‘aşure’ denilmiştir? Aşure gününde hangi olaylar meydana gelmiştir?” gibi sorulara cevap niteliğinde olan şu paylaşımımıza mutlaka bakmanızı öneriyoruz:

Âşûrâ Günü  Oruç Tutmanın Fazileti

Âşûrâ gününün orucu çok faziletlidir. Resûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem bugünü sürekli oruçlu geçirmiş, sahabesine de böylece emretmiştir. Nitekim İbni Abbâs radıyallahu anh şöyle anlatmıştır:

“Resûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem Medîne’ye geldiğinde Yahudiler Âşûrâ gününde oruç tutuyorlardı. Resûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem onlar bunu sorunca: ‘Bugün Mûsa aleyhisselâmın Firavun’a galip geldiği gündür’ dediler. Resûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem de:’Biz Mûsâ’ya hürmet etmeye onlardan daha layığız. Öyleyse siz de o gün oruç tutun’ buyurdu.” (Buhârî, Tefsîr:229, no:4460, 4/1764)

Abdullah bin Abbas anlatıyor:

Hz. peygamber(aleyhisselam) Âşûrâ  günü oruç tutup ve insanlara da o gün oruç tutmayı emredince, ‘o gün Yahudi ve Hristiyanlar tarafından büyük bir gün olarak kabul edildiğini’ söylediler. Bunun üzerine peygamberimiz: “Gelecek yıl inşallah dokuzuncu günü (de) tutacağız’ diye buyurdu. Fakat bir yıl sonraya kavuşmadan vefat etti. Diğer bir rivayette ise,“Eğer gelecek yıla ulaşırsam, mutlaka dokuzuncu günü(de) tutacağım” ifadesi yer almaktadır. (Müslim, Sıyam, 133-134).

Ahmed b. Hanbel’in İbn Abbas’tan naklettiğine göre, resulullah(asm) şöyle buyurdu:

“Aşure günü orucunu tutun, fakat -Aşure gününden bir gün önce veya bir gün sonra da (9-10, veya 10-11. günü) oruç tutmak suretiyle- Yahudilere muhalefet edin.”(İbn Hacer, 4/245).

Ebû Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Âşûrâ günü peygamberlerin kendisinde oruç tuttuğu bir gündür. Öyleyse siz de o gün oruç tutun.” (İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, no:9446, 3/55)

İbni Abbâs radıyallahu anh’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Oruç hususunda hiçbir gün için üstünlük yoktur ancak ramazan ayı ve Âşûrâ günü bundan müstesnadır(onlarda tutulan oruç senenin diğer günlerine göre fazilet bakımından üstündür).” (Taberanî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, no:11253, 11/127; Beyhakî Şu’abü’l-îman, no:3780, 3/362)

 

Önemli Not:

İslam alimleri, yukarıdaki farklı hadis rivayetlerinden hareketle Aşure orucunun üç şekilde tutulabileceğini söylemişlerdir: Yalnız Aşure günüTâsia ve Aşure(9-10) günü, Tâsia-Aşure-Ahade aşer(9-10-11) günü(İbn Hacer, 4/246). Tabii ki burada on ve on birinci günü oruç tutma alternatifi de akla gelebilir.

Muharrem Ayında Tutulan Orucun Fazileti

Ebû Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Ramazan ayının orucundan sonra en üstün oruç, Allah’ın muharrem ayında tutulandır.” (Müslim, Siyâm:38, no:2812, 3/169; Tirmizi, salât:324, no:438, 2/301)

Ali radıyallahu anh’dan rivayete göre Resûlullah sallahu aleyhi ve sellem kendisine nâfile oruç hakkında soru soran bir kişiye şöyle buyurmuştur:

“Eğer ramazan ayından sonra başka bir ayda oruç tutacaksan, muharremi tut. Çünkü, O Allah’ın ayıdır.” (Tirmizî, Savm:40, no:741, 3/117; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, no:9314, 3/41)

İbni Abbâs radıyallahu anh’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Her kim muharremden bir gün oruç tutarsa, o kişye oruç tuttuğu her güne karşılık otuz gün oruç sevabı vardır.” (Taberanî, el-Mu’cemu’s-Sağîr, no:963, 2/164; el-Mu’cemü’l-Kebîr, no:11082, 11/72)

İlk Cuma Orucu (8 kasım cuma)

Enes radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre:

“Her kim muharremin ilk cumasını oruçlu geçirirse, geçmiş günahları kendisi için bağışlanır.”

(Safûrî, Nüzhetü’l-Mecâlis, 1/156)

İlk On Gün Orucu

Âişe  radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre:

“Her kim muharremin ilk onunu Âşûrâ gününe kadar oruçlu geçirirse, Firdvs-i Âlâ’ya vâris kılınır.”

(Safûrî, Nüzhetü’l-Mecâlis, 1/156)

Ayrıca bakınız:

Yazar Hakkında

Yazı Sayısı : 162

Yorum yaz

Close
Bu sadece siteye ilk girişinizde çıkar.
Beğenerek bize destek çıkabilirsiniz.

Facebook Sayfalarımız
Twitter
Youtube Kanalımız
Yukari